Spårstatus

Korta inlägg om spårstatus och när banornan prepareras